Analytisk Grundvandsmodel (GWM)

 

Den analytiske grundvandsmodel kaldet GWM er en simpel model til beregning af tidsafhængige sænkninger. Modellen anvender et fåtal af inputparametre, er hurtig og uafhængig af beregningsgrid. Modellen er særlig anvendelig i et boringsnært område som f.eks. ved kildepladser, grundvandsænkninger i forbindelse med anlægsprojekter eller råstofgravning og giver et godt bud på sænkningsforløbet samt nødvendige pumperater.

Sænkningerne beregnes dels i selve pumpeboringer (inkl. boringstab) samt i punkter (f.eks. moniteringsboringer) og flader, som kan visualiseres i et GIS miljø eller et i andet plotte-program ( f.eks. Surfer fra Golden Software eller MIKE ZERO/MIKE SHE fra DHI)

I løsningen anvendes der super-position princippet og følgende analytiske matematiske løsninger er inkluderet.:

  • Theis løsning
  • Influens løsning, som er en modificeret Theis løsning (Geoteknikker løsningen)
  • Hantush-Jacob Leaky-Aquifer løsning

Brugerfladen til modellen er lavet til Excel 2007, men selve programmet er uafhængig af Excel og de bagvedliggende ind- og uddata filer er XML-filer samt  GIS/diverse plotfil-formater samt csv filer.

Programmet har succesfuld været anvendt ved grundvandssænkninger i forbindelse med anlægsprojekter samt ved design af kildepladser. Yderligere matematiske løsninger implementeres efter behov – dvs. afhængig af opgavetyper, som Damgaard Innovation løser for kunderne.

Rådgiving og udvikling indenfor vand, miljø og IT-løsninger

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.