Om os

Damgaard Innovation

Damgaard Innovation er en nyopstartet virksomhed, som rådgiver inden for vand og miljø samt udvikler simple IT-løsninger til komplekse problemer. Disse IT- løsninger er med til a sikre et bedre produkt til færre penge.

Opgaverne løses  tæt samarbejde med kunden, samt ved større opgaver sammen med andre samarbejdspartner.

Firmaet er en enkeltmandsvirksomhed  og er personligt ejet virksomhed.

Om ejeren

Flemming Damgaard Christensen (FDC) har mere end 15 års erfaring indenfor hydrogeologi, samt modellering, herunder modellering af saltvandsindtrængning, reaktiv stoftransport og grundvandssænknings-anlæg ved større anlægsprojekter. FDC har en ph.d. grad i hydrologi med et projekt omhandlende saltvandsindtrængning i kystnære magasiner, hvor FDC har stået for udviklingen af en variable densitetsmodel for strømning og geokemisk modellering, samt udført feltundersøgelser med indsamling af fysiske og geokemiske parametre ved et kystnært magasin i Danmark.

FDC har udviklet den unikke bagvedliggende metodik til udpegning og optegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som anvendes i det GIS baseret BNBO-Tools. BNBO-Tools er blevet anvendt at udpege boringsnære beskyttelsesområder for en række kommuner og forsyninger. Den nye version af BNBO-TOOL kan direkte kobles op mod Jupiter database, samt GIS programmerne: Mapinfo, Geomedia, QGIS og ArcGIS.

FDC har udviklet Rambølls kildepladsmodel RamWell og har hos DHI deltaget i udviklingen af MIKE SHE, MIKE 11 og MIKE BASIN og kobling mellem disse modeller.

FDC har stor erfaring med udførelse og tolkning af diverse hydrauliske test, såsom prøvepumpning, slugtest og andre hydrogeologiske vurderinger. Til dette formål har FDC udviklet en række mindre programmer og databaseløsninger til tolkning og præsentation af data.

Ansættelser
2017- Ansat ved Geo
2015-2017 Selvstædig konsulent, Damgaard Innovation
2015-2017 HOFOR
2005-2015 Rambøll, Ørestaden
2002-2005 Post Doc. ved GEUS og DHI
1998-2002 Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
1998-2001 Periodevise ansættelser på DHI (orlov fra DTU)
1997-1998 VKI Vandkvalitet instituttet (Nu en del af DHI)

Rådgiving og udvikling indenfor vand, miljø og IT-løsninger

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.