Vandets Alder- PT analyse

Dette er et simple MS Excel arbejdsgang, som er underbygget af en række makroer, som gør det nemt og hurtigt at vurdere alderen af vandet på boringsniveau og/eller kildeplads niveau fra partikelberegning med MIKE SHE eller Modflow

Rådgiving og udvikling indenfor vand, miljø og IT-løsninger

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.