Hydrauliske vurderinger af prøvepumpning og boringstest

Prøvepumpning og boringstest

Formålet med en boringstest og prøvepumpning er at kunne vurdere dels boringens egenskaber og dels magasins ydeevne, samt ikke mindst indvindingens indvirkning på det omgivende miljø.

Magasinets beskrives ved transmissivitet, lækage koefficient og magasintal, samt vurdering af eventuelle hydrologiske grænser. Påvirkningen på det omgivende miljø vurderes ud fra de sænkninger, som indtræffer i det oppumpede og andre magasiner samt evt. påvirkninger af overfladevandssystemer.


Der er ved at blive udarbejdet en mini beskrivelse af prøvepumpninger og tolkninger heraf. Notatet bliver 20-30 sider og viser de mest gense analysemetoder. Den kan bruges til inspiration med kildehenvisning

Rådgiving og udvikling indenfor vand, miljø og IT-løsninger

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.